• VNĐ
 • USD
 • KIP
 • RIEL
 • Vietnamese
 • English
 • Laos
 • Cambodia
 • Vietnamese
 • English
 • Laos
 • Cambodia
Shop system
 • ACCESSORIES

- OK
Hệ Thống bơm nước

WATER PUMP SYSTEM

Contact USD

Hệ thống tách dầu

OIL SEPARATION SYSTEM

Contact USD

Hệ thống cắt đá

ICE CUTTING SYSTEM

Contact USD

Hệ thống van của máy làm đá viên

VALVE SYSTEM

Contact USD

Hệ thống đóng gói cho máy làm đá viên

PACKING SYSTEM

Contact USD

Kho lạnh chuyên dùng cho máy làm đá viên

COLD STORAGE

Contact USD

Dây chuyền lọc nước chuyên dùng cho máy làm đá viên

WATER FILTER LINE

Contact USD

Tháp tản nhiệt

RADIATOR TOWER

Contact USD

Promotion received
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus