• cờ Việt Nam Vietnamese
 • cờ english English
 • cờ lào Laos
 • cờ campuchia Cambodia
 • cờ thái lan Thailand
 • cờ indonesia Indonesia
 • cờ philippines
Philipins
 • cờ myanmar Myanmar
Dây chuyền lọc nước 20000l VAIA20000

20000LPH VAIA20000 ေရသန္႔စစ္ထုတ္ျခင္းစနစ္

ဆက်သွယ်ရန်

VAIA20000 ေရသန္႔စစ္ထုတ္ျခင္းစနစ္ကို တစ္နာရီတြင္ ၂၀၀၀၀ လီတာ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္နံပါတ္ ၂၅၀၉၆၉ တရား၀င္လက္မွတ္ရရွိထားပါတယ္။

 • စံခ်ိန္စံညႊန္း - ISO 9001:2015
 • ေမာ္ဒယ္- VAIA 20000
 • ထားသိုနိုင္ေသာ သက္တမ္း-၁၅ ႏွစ္
 • မူလ-Viet An-Vietnam
 • တစ္နိုင္ငံလံုး အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္
 • အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးသည္

အမျိုးအစားခွဲခြားထားသောနေရာ: ေရစစ္ထုတ္ေသာလိုင္း , RO-VAIA-mm

ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ကုဒ်နံပါတ်: VAIA20000

 • ဖော်ပြမယ်
 • ကိန်းဂဏန်းဖော်ပြချက်စီစဉ်လုပ်ဆောင်မယ်
 • ဓာတ်ပုံ

ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System uses stainless steel autovan filter column which is Viet An's strong product. With nearly 20 years of experience in the design and construction and installation of water purification equipment, water treatment systems, we are proud to be a leader in this product.

20000LPH VAIA20000 ေရစစ္က စတိန္းလက္စ္စတီးေကာ္လံကို အသံုးျပဳပါတယ္။ ေရသန္႔စင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေဆာက္လုပ္တပ္ဆင္တဲ့ ေနရာမွာ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါး အေတြ႔အၾကံဳအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီပစၥည္းေတြကို ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဦးေဆာင္ေနျခင္းကို ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

Ảnh tập thể công ty Việt An
Collective image of Viet An company Viet An ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႔လိုက္ပံု

System of pure water production line of Viet An operates effectively, saves investment costs. We always have a warranty, long-term maintenance.
The capacity of 20000 liters / h is suitable for large capacity bottled drinking water facilities. If you are interested in water filtration products, please refer to the article introducing 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System through the article below.

ဒီေရစစ္က ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္တာေၾကာင့္ အရင္းေငြကို ေခၽြတာနိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အာမခံခ်က္နဲ႔ တစ္သက္သာ ထိန္းသိမ္းမႈလည္း ေပးပါတယ္။
တစ္နာရီမွာ ၂၀၀၀၀ လီတာ လုပ္ေဆာင္နိုင္တာေၾကာင့္ ေရသန္႔ဘူးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ေရစစ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ 20000LPH VAIA20000 ေရစစ္အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ဒီေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈသင့္ပါတယ္။

Introduction of water filtration process of ro water filtration system 20000- VAIA20000
RO ေရစစ္ 20000 VAIA20000 အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း

20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System has a completely self-contained, automatic filtration process.
20000LPH VAIA20000 ေရစစ္က ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျပီး ေအာ္တိုေရစစ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

The source water will be filtered through a pre-filter system, heavy metal filtration, color removal, odor, detoxification, limestone filter and water softener, safe filtration and then filtered by RO membrane, disinfect and filter. bacteria. The whole filtration process is completely automatic, with no participation of workers. In particular, the system uses an automatic valve, capable of adjusting the filter column to wash the filter material inside the filter column to remove the residue on the filter materials and remove them through the wastewater line. . This contributes to the protection of the filter materials, filters, and filters, and also helps to stabilize the finished water quality and position.
ေရအရင္းအျမစ္ကို အၾကိဳေရစစ္၊ ၾကီးမားေသာ သတၱဳေရစစ္၊ အေရာင္ အနံ႔ အဆိပ္အေတာက္၊ ထံုးေက်ာက္ေရစစ္၊ ေရကိုေပ်ာ့ေစေသာစက္၊ RO အလႊာပါး၊ ဘက္တီးရီးယားေရစစ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ျဖတ္ျပီး စစ္ထုတ္ပါမယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးက အလုပ္သမားေတြမလိုဘဲ ေအာ္တိုလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒီစနစ္က ေအာ္တိုအဆို႔ကို သံုးျပီး ေရစစ္ေကာ္လံထဲမွ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ေဆးေၾကာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရစစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရစစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ျပီး စစ္ထုတ္ျပီးတဲ့ ေရေတြကို အရည္အေသြးျပည့္မီေစပါတယ္။

Because every hour, a large volume of water passes through the filters and filters, so it is necessary to replace the filter when reaching a certain water level to ensure the quality of the water source.
နာရီတိုင္းမွာ မ်ားျပားလွတဲ့ ေရပမာဏက ေရစစ္ေတြကို ျဖတ္ေနတာေၾကာင့္ ေရရဲ႕ အရည္အေသြးကို ေသခ်ာေစဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရပမာဏေရာက္တဲ့အခါ ေရစစ္ကို လဲေပးရပါမယ္။

Below are the steps to replace filter elements for you to refer to.
ေအာက္တြင္ လိုက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Step 1: Before replacing the filters, be sure to disconnect the entire circuit system and the machine in the inactive state.
အဆင့္ ၁- ေရစစ္ေတြကို မလဲခင္ လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္းစနစ္နဲ႔ စက္က မလုပ္ေဆာင္ေတာ့တာကို ေသခ်ာပါေစ။

Step 2: Lock the source water pump valve, lock the booster valve, the solenoid valve to make sure there is no water leak or be pumped onto the system.
အဆင့္၂- ေရအရင္းအျမစ္ ေရစုပ္စက္ အဆို႔၊ အားျပင္း အဆို႔၊ သံလိုက္အဆို႔တို႔ကို စနစ္ထဲသို႔ ေရယိုစိမ္႔မႈမရွိေအာင္ ပိတ္ပါ။

Step 3: Turn the filter catridge open anti-clockwise.
အဆင့္၃-ေရစစ္ေတာင့္ကို နာရီလက္တံေျပာင္းျပန္ ဖြင့္ပါ။

Step 4: Take out the old core, clean the filter, replace the 20 ”stainless steel filter for a new one.
အဆင့္၄-အူတိုင္းအေဟာင္းကိုယူပါ။ ေရစစ္ကို ေဆးေၾကာပါ။ ၂၀"စတိန္းလက္စ္စတီးေရစစ္ အသစ္လဲပါ။

Step 5: Turn the filter catridge down and down clockwise, pay attention not to screw too tightly to avoid the phenomenon of running continuously but no water.
အဆင့္၅- ေရစစ္ေတာင့္ကို နာရီလက္တံအတိုင္း ဖြင့္ပါ။ အရမ္းၾကီး အတင္းအၾကပ္ မလွည့္မိဖို႔ သတိျပဳပါ။

Step 6: Reconnect the power source, open the water supply valve. Let the water run slowly into the filter catridge until the water overflows, turn off the machine.
အဆင့္၆- ပါဝါအရင္းအျမစ္ကို ျပန္ဆက္ပါ။ ေရေပးပို႔တဲ့ အဆို႔ကို ဖြင့္ပါ။ ေရကို ေရစစ္ေတာင့္ထဲသို႔ ျဖည္းျဖည္းစီးဆင္းပါေစ။ စက္ကို ပိတ္ပါ။

Step 7: Tighten the filter catridge and restart the VAIA 20000 line
အဆင့္၇-ေရစစ္ေတာင့္ကို တင္းၾကပ္ေအာင္လုပ္ျပီး VAIA20000 လိုင္းကို ျပန္စပါ။

Experience using 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System
20000LPH VAIA20000 ေရစစ္ကို သံုးေသာ အေတြ႕အၾကံဳ

Before using the device, you should carefully read and follow our instructions, if you do not understand or have difficulty using the device, please contact Viet An immediately.
စက္ကို မသံုးခင္ လမ္းညႊန္မႈကို လိုက္နာဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ စက္ကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲဆိုတာကို နားမလည္ဘူးဆိုရင္ Viet An ကို ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

The filters and the water supply and drainage pipes will often be deposited with dirt after a period of use, so you should replace the above components periodically according to Viet An's maintenance standards and time.
အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာ အသံုးျပဳျပီးတဲ့အခါ ေရစစ္ေတြ၊ ေရေပးပို႔တဲ့ အရာေတြ၊ ပိုက္ေတြမွာ အညစ္အေၾကးေတြ ကပ္က်န္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚကေဖာ္ျပထားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ လဲေပးသင့္ပါတယ္။

The best installation location is in a cool place, without many obstructions, with little exposure to the sun. Also pay attention to humidity so that 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System autovalve is operated under the best conditions.
ပစၥည္းတပ္ဆင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာကေတာ့ ေနေရာင္ျခည္အနည္းငယ္ရတဲ့ ေအးျမေသာေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။20000LPH VAIA20000 ေရစစ္က အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမွာ အလုပ္လုပ္တာ ေသခ်ာေအာင္ စိုစြတ္မႈကိုေတာ့ ဂရုျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။

Should put the machine in places near the water inlet, avoid places too far away or the water level is too low for the pump to pump the required amount of water.
စက္ကို ေရလက္ၾကားနဲ႔ နီးတဲ့ေနရာမွာ ထားသင့္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ေရပမာဏကို စုပ္တင္ဖို႔ အရမ္းေဝးကြာလြန္းတဲ့ေနရာ၊ ေရလယ္ဗယ္ အရမ္းနိမ့္တဲ့ေနရာေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

Benefits of installing 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System
20000LPH VAIA20000 ေရစစ္တပ္ဆင္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

When first imported to Vietnam, at first these machines were not widely known due to the long-standing habit of Vietnamese people to use directly water from drilled wells. However, as life is enhanced, the awareness of health protection becomes more and more popular, becoming an indispensable device in daily life - due to its benefits:

ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးေတြက ေရတြင္းကေရကို တို္က္ရိုက္သံုးစြဲတာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီပစၥည္းကို ဗီယက္နမ္မွာ ပထမဆံုးတင္သြင္းတုန္းက လူသိမမ်ားခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကာလာတဲ့အမွ် က်န္းမာေရးအသိပညာက အရမ္းေက်ာ္ၾကားလာျပီး ေန႔စဥ္ဘဝမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လာတဲ့ ပစၥည္း ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

Water filtered through RO technology can be used immediately, no need to boil while ensuring safety and preventing disease. Water is replenished with minerals for the body, has a natural sweet taste.
RO ေရစစ္ကိုု ျဖတ္ျပီး စစ္ထားတဲ့ေရက လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး ေရာဂါပိုးမႊားေတြ ကာကြယ္နိုင္တာေၾကာင့္ က်ိဳခ်က္စရာမလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းေသာက္လို႔ ရပါတယ္။ ေရထဲမွာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ သတၱဳဓာတ္ေတြ ပါဝင္ျပီးသားျဖစ္ျပီး သဘာဝ အခ်ိဳအရသာ ရွိပါတယ္။

The price is not too high, so it will save you money, and still get pure drinking water compared to using bottled water.
ေဈးကလည္း အရမ္းမၾကီးတာေၾကာင့္ ပိုက္ဆံလည္း ေခၽြတာနိုင္ျပီး ေသာက္ေရသန္႔ကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။

These types of 20,000 liter stainless steel purified water purification lines are integrated with automated stages, so manual steps are limited.

ဒီ ၂၀၀၀၀ လီတာ စတိန္းလက္စ္စတီးေရသန္႔စင္လိုင္းေတြက ေအာ္တိုအဆင့္ေတြနဲ႔ ေပါင္းထားတာျဖစ္လို႔ လူေတြလုပ္ရတဲ့ အဆင့္ေတြက ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။

Very convenient to use, fast filtration capacity, outstanding large capacity to ensure the amount of filtered water according to the committed target.

အသံုးျပဳဖို႔ အရမ္းအဆင္ေျပပါတယ္။ ေရစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း ျမန္တယ္။ ကတိေပးထားတဲ့ တားဂတ္ျပည့္မီေအာင္ ေရစစ္ထုတ္ေပးနိုင္တယ္။

Maximum power saving with noise and heat resistance to keep the machine running smoothly.

အသံဆူညံေပမယ့္ ပါဝါေခၽြတာနိုင္ပါတယ္။ အပူကို ခုခံနိုင္တာေၾကာင့္ စက္ကို ေခ်ာေခ်ာ့ေမြ႔ေမြ႔ လုပ္ေဆာင္ေစပါတယ္။

Instructions on how to test 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System genuine Viet An
20000LPH VAIA ေရစစ္က Viet An မွ ပစၥည္းအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လိုစမ္းသပ္ရမလဲ

On the market there are many floating products, with unknown origin, making it difficult for users to make the right choice. Some tips to help you find yourself a good and reputable machine from a supplier and distributor are as follows:
ေဈးကြက္မွာ ဝယ္ယူသူေတြကို ပစၥည္းအစစ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ခက္ခဲေအာင္ အတုေတြ အမ်ားၾကီးေပၚေပါက္ေနပါတယ္။ ေပးပို႔သူဆီမွ နာမည္ရွိျပီးသား ပစၥည္းကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ဖို႔ ေအာက္မွာ အခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

- The water filter must be suitable for the water input source. Each water source and each water purifier product line has its own characteristics. Therefore, it is necessary to choose suitable for the characteristics of the water source to ensure water efficiency and quality.

-ေရစစ္က ေရအရင္းအျမစ္နဲ႔ သင့္ေတာ္ရပါမယ္။ ေရအရင္းအျမစ္ တစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔ ေရစစ္လိုင္းေတြမွာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ လကၡဏာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရရဲ႕ ကြာလတီ ေသခ်ာမႈရွိေအာင္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ လကၡဏာကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

- 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System autoval must filter dirt, viruses, bacteria and harmful substances in the water, and heavy metals are potentially carcinogenic and toxic to health.
-20000LPH VAIA20000 ေရစစ္က ေရမွ အညစ္အေၾကး၊ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ဘက္တီးရီးယားနဲ႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို စစ္ထုတ္ေပးပါတယ္။ ၾကီးမားတဲ့ သတၱဳေတြက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစနိုင္ျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

- Ensuring safety, saving, no electricity, no waste water.
-လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ၊ ေခၽြတာမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မစားမႈ၊ စြန္႔ပစ္ေရ မရွိမႈတို႔ကို ေသခ်ာေစျခင္း

- Good warranty, long-term, competitive price, reasonable.
-အာမခံခ်က္ေကာင္းျခင္း၊ ၾကာရွည္ခံျခင္း၊ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာျခင္း

- Have a clear origin, have been inspected and have anti-counterfeiting stamps and poor quality goods issued by the Ministry of Public Security.
-ရွင္းလင္းေသာ မူလနာမည္ရွိျခင္း။ ျပည္သူလူထူ လံုျခံဳေရး ဝန္ၾကီး႒ာနရဲ႕ ပစၥည္းအတု စာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ေနျခင္း

Warranty and maintenance procedures of Viet An are very simple, when in need of warranty and maintenance of water purification equipment, customers just need to contact 1900 6013, then there will be a team of technicians. Viet An's come to the house to guarantee and maintain products for customers.

Viet An ရဲက အာမခံခ်က္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈက အရမ္းရိုးရွင္းပါတယ္။ ဝယ္ယူသူအေနနဲ႔ အာမခံခ်က္နဲ႔ ေရစစ္ပစၥည္းေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ လုိအပ္တဲ့အခါ ၁၉၀၀ ၆၀၁၃ ကို ဆက္သြယ္လိုက္ရံုပါပဲ။ နည္းပညာအဖြဲ႔က အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္။ Viet An မွ ဝယ္ယူသူရဲ႕ အိမ္ကိုလာျပီး ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရေထားသောအရာအားအသေးစိတ်ဖတ်မယ်

Accompanying accessories.

ပါဝင္ေသာ အဆင္တန္ဆာမ်ား

Automatic filling machine 
အလိုအလျောက်ရေဖြည့်ပေးသောစက်

1. VAQGF900 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine

3 in 1 ေအာ္တိုေလာင္းျဖည့္ေပးၿပီး အဖုံးတပ္ေပးေသာစက္ VAQGF 900

VAQGF900 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine

3 in 1 ေအာ္တိုေလာင္းျဖည့္ေပးၿပီး အဖုံးတပ္ေပးေသာစက္ VAQGF 900


Capacity: 900 jars of 20 liters/hour

လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း: ၂၀ လီတာဆံ့ေသာ ပုလင္းေပါင္း ၉၀၀ ကို တစ္နာရီအတြင္း ျဖည့္ေပးနိုင္ပါတယ္။


Standard: ISO 9001:2015

ထုတ္လုပ္မႈစံ: ISO 9001:2015


Origin: Genuine

မူလ:Genuine


Warranty: 12 months

အာမခံခ်က္:၁၂ လ ( ၁ ႏွစ္)

máy chiết rót bình 20 lít công suất 900 bình một giờ

2. Automatic Steam Membrane Shrinking Machine

 ေရႏြေးေငြ႕ျဖင့္ အလႊာကို ရႈံ႕ေပးေသာစက္

The machine uses the heat of steam to shrink the membrane, ensuring nice appearance without bring wrinkled. The membrane shrinkage speed is fast
The machine is designed with 1 steaming chamber and a shrinking chamber.
The shrinking chamber is made of stainless steel, suitable for wet environments. This machine is easy to clean and durable with the shelf life of over 15 years

ဒီစက္က အလႊာကို လုံးဝတြန့္ေၾကျခင္းမရွိဘဲ ရႈံ႕ေပးတဲ့စက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အရွိန္ႏႈန္းကလည္း ျမင့္မားပါတယ္။ ဒီစက္ကို ေရႏြေးေငြ႕အကန့္တစ္ခုနဲ႕ ရႈံ႕တဲ့အကန့္တစ္ခုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ဒီစက္က stainless steel နဲ႕ ျပဳလုပ္ထားတာေၾကာင့္ စိုစြတ္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ ဒီစက္က သန့္ရွင္းဖို႔လြယ္ကူၿပီး ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့အထိ ၾကာရွည္ခံပါတယ္။

Máy co màng bình 20l bằng hơi nước

 

ကိန်းဂဏန်းဖော်ပြချက်စီစဉ်လုပ်ဆောင်မယ်

နံပါတ်အစဉ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း အရေအတွက် ပမာဏ မူရင်း ဆက်စပ်ကုန်ပစ္စည်း ဓာတ်ပုံ
1 Push pump with 304 Stainless steel head စတိန္းလက္စ္စတီးေခါင္းပါေသာ တြန္းအားေရစုပ္စက္ 1 unit Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp ေလပိုးသတ္မီးအိမ္ 15 unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger ေလပိုးသတ္မီးအိမ္ရံု 15 unit VA/ USApec
4 304 stainless steel tank 304 စတိန္းလက္စ္စတီးတိုင္ကီ 1 unit VA/ USApec
5 Mn Sand Mn သဲ full Kg VA/ USApec
6 Quartz sand သလင္းေက်ာက္သဲ full Kg VA/ USApec
7 Autovalve ေအာ္တိုအဆို႔ 1 unit VA/ USApec
8 304 stainless steel tank 304 စတိန္းလက္စ္စတီးတိုင္ကီ 1 unit VA/ USApec
9 Autovalve ေအာ္တိုအဆို႔ 1 unit VA/ USApec
10 Activated carbon ကာဗြန္ full Kg Holland
11 304 stainless steel tank 304 စတိန္းလက္စ္စတီးတိုင္ကီ 1 unit VA/ USApec
12 Autovalve ေအာ္တိုအဆို႔ 1 unit VA/ USApec
13 Ion exchange resin ေရေပ်ာ့ေျပာင္းလဲေပးေသာ အေစး full liter India/ England
14 40” PP Filter Cartridge ၄၀ 20 unit VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက္ရံုသံုးစစ္ထုတ္ကိရိယာအိမ္ 1 unit VA/ USApec
16 304 stainless steel booster pump 304 စတိန္းလက္စ္စတီးအားျပင္းေရစုပ္စက္ 1 unit Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလႊာပါးအိမ္ 6 unit VA/ USApec
18 RO membrane ROအလႊာပါး 12 unit Hitech-USA/CSM Korea
19 Flowmeter စီးဆင္းေသာမီတာ 4 unit Taiwan
20 Pressure gauge ဖိအားတိုင္းတာကိရိယာ 11 unit Taiwan
21 Oil pressure gauge ဆီဖိအားတိုင္းတာကိရိယာ 2 unit Taiwan
22 Solenoid valve သံလိုက္အစို႔ 2 unit Cn Korea
23 Brine tank ပင္လယ္ေရတိုင္ကီ 1 unit VA/ USApec
24 Electrical system လွ်ပ္စစ္အားစနစ္ 1 set LK Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ္ 8 unit Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ္းစက္ 6 unit VA/ USApec
27 5-core Industrial filter housing စစ္ထုတ္ကိရိယာအိမ္ 4 unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက္တီးရီးယားစစ္ထုတ္ကိရိယာေတာင့္ 20 unit VA/ USApec
29 PPR pipe and accessories PPR ပိုက္ႏွင့္ အဆင္တဆာမ်ား 1 set Vietnam
30 Stainless steel frame စတိန္းလက္စ္စတီးဖရိန္ 1 set Vietnam

Xem thêm thông số cấu hình

ဓာတ်ပုံ

Hỏi đáp & đánh giá 20000LPH VAIA20000 ေရသန္႔စစ္ထုတ္ျခင္းစနစ္

0/5

0 đánh giá và hỏi đáp

5 Sao
compelete
0
4 Sao
compelete
0
3 Sao
compelete
0
2 Sao
compelete
0
1 Sao
compelete
0

Bạn có vấn đề cần tư vấn?

Gửi câu hỏi

Bạn chấm bài viết này bao nhiêu sao?

Hủy
ပရိုမိုးရှင်းရယူမယ်
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus