• Vietnamese
  • English
  • Laos
  • Cambodia
  • RO-VAIA

- OK
Hệ thống lọc nước RO 300 lít/h

RO-VAIA300

3,435 USD

Hệ thống lọc nước RO 400 lít

RO-VAIA400

3,870 USD

Hệ thống lọc nước ro 750 lít

RO-VAIA750

4,304 USD

Hệ thống lọc nước 1000 lít inox autovan

RO-VAIA1000

5,174 USD

Hệ thống lọc nước 1200 lít inox autovan

RO-VAIA1200

6,043 USD

Hệ thống lọc nước 1000 lít inox  autovan

RO-VAIA1500

6,913 USD

Hệ thống lọc nước 2000 lít inox autovan

RO-VAIA2000

9,087 USD

Hệ thống lọc nước 3000 lít inox autovan

RO-VAIA3000

13,000 USD

Hệ thống lọc nước 4000 lít inox autovan

RO-VAIA4000

15,609 USD

Hệ thống lọc nước 5000 lít inox autovan

RO-VAIA5000

20,391 USD

Hệ thống lọc nước 10000 lít inox autovan

RO-VAIA10000

37,348 USD

Dây chuyền lọc nước 15000 lít/h van cơ

RO-VAIA15000

57,348 USD

Hệ thống lọc nước 20000 lít inox autovan

RO-VAIA20000

66,913 USD

Hệ thống lọc nước 35000 lít inox autovan

RO-VAIA35000

124,304 USD

Hệ thống lọc nước tinh khiết 70000 lít/h

RO-VAIA70000

219,957 USD

Hỏi đáp & đánh giá RO-VAIA

0/5

0 đánh giá và hỏi đáp

5 Sao
compelete
0
4 Sao
compelete
0
3 Sao
compelete
0
2 Sao
compelete
0
1 Sao
compelete
0

Bạn có vấn đề cần tư vấn?

Gửi câu hỏi

Bạn chấm bài viết này bao nhiêu sao?

Hủy
Promotion received
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus