• Vietnamese
  • English
  • Laos
  • Cambodia
  • Thailand
  • Indonesia
  • Philipins
  • RO-VACA

- OK
Dây chuyền lọc nước tinh khiết 300l/h

RO-VACA300

4,500 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 400l/h autoval

RO-VACA400

4,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 750 lít/h

RO-VACA750

6,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 1000 lít autovan

RO-VACA1000

7,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 1200 lít

RO-VACA1200

8,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 1500 lít

RO-VACA1500

9,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 2000 lít

RO-VACA2000

12,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 3000 lít

RO-VACA3000

15,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 4000 lít

RO-VACA4000

20,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 5000 lít

RO-VACA5000

25,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 10000 lít

RO-VACA10000

41,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 15000 lít

RO-VACA15000

58,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 20000 lít

RO-VACA20000

73,900 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 35000 lít/h

RO-VACA35000

129,000 USD

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 70000 lít/h autovan

RO-VACA70000

209,000 USD

Hỏi đáp & đánh giá RO-VACA

0/5

0 đánh giá và hỏi đáp

5 Sao
compelete
0
4 Sao
compelete
0
3 Sao
compelete
0
2 Sao
compelete
0
1 Sao
compelete
0

Bạn có vấn đề cần tư vấn?

Gửi câu hỏi

Bạn chấm bài viết này bao nhiêu sao?

Hủy
Promotion received
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus