• VNĐ
 • USD
 • KIP
 • RIEL
 • Vietnamese
 • English
 • Laos
 • Cambodia
 • Vietnamese
 • English
 • Laos
 • Cambodia
Hệ thống cửa hàng
 • Máy chiết rót
 • Chai VACGF
 • Đẳng áp VADGF
 • Chai thủy tinh VAGGF
 • Bia VABGF
 • Đóng bình VAQGF
 • Đóng Bình Vinaro
 • Sản Phẩm Khác
 • Máy Thổi
 • Chai VAPET
 • Bình VAPET
 • Máy Ép Phôi
 • Ép Nắp Chai
 • ÉP Phôi Chai
máy thổi chai vapet1200

Máy thổi Chai VAPET1200

371,000,000 VND

máy thổi chai vapet2200

Máy thổi Chai VAPET2200

500,000,000 VND

máy thổi chai tự động vapet3000

Máy thổi Chai VAPET3000

1,000,000,000 VND

máy thổi chai VAPET6000

Máy thổi Chai VAPET6000

1,780,000,000 VND

máy thổi chai VAPET6000

Máy thổi Chai VAPET8000

2,444,000,000 VND

Nhận Khuyến Mãi
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus