• cờ Việt Nam Vietnamese
  • cờ english English
  • cờ lào Laos
  • cờ campuchia Cambodia
  • cờ thái lan Thailand
  • cờ indonesia Indonesia
  • cờ philippines
Philipins
  • cờ myanmar Myanmar

Khách hàng đá viên Miền Bắc

Hình ảnh sản phẩm máy làm đá viên tại nhà khách hàng Miền Bắc

Hình ảnh sản phẩm máy làm đá viên IVA800K47 tại nhà khách hàng

 

Trên đây là hình ảnh sản phẩm máy làm đá viên IVA800K47 tại nhà khách hàng, máy làm đá viên được để trong nhà và tháp giải nhiệt được khách hàng để ngoài nhà

 

Hình ảnh sản phẩm máy làm đá viên IVA400K34 tại nhà khách hàng


 

Hình ảnh sản phẩm máy làm đá viên được để trong một xưởng sản xuất đá viên được quây bằng tôn và tháp giải nhiệt được để bên ngoài tại nơi thoáng mát.

 

Hình ảnh sản phẩm máy làm đá viên VA2T34 tại nhà khách hàng

 

 

Hình ảnh sản phẩm máy làm đá viên IVAN8T34 tại nhà khách hàng

 

 

 

Nhận Khuyến Mãi
share-zalo
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus