• Vietnamese
 • English
 • Laos
 • Cambodia
 • Máy làm đá viên
 • Nổi Bật
 • iNox IVA giá dưới 300 Triệu
 • iNox IVA giá dưới 500 Triệu
 • Máy làm đá viên dân dụng
 • iNox IVA giá trên 500 Triệu
 • Máy Thổi
 • Chai VAPET
 • Bình VAPET
 • Ép Nắp Chai
 • Máy Ép Phôi
 • ÉP Phôi Chai
máy thổi chai vapet1200

Máy thổi Chai VAPET1200

371,000,000 VND

máy thổi chai vapet2200

Máy thổi Chai VAPET2200

500,000,000 VND

máy thổi chai tự động vapet3000

Máy thổi Chai VAPET3000

1,000,000,000 VND

máy thổi chai VAPET6000

Máy thổi Chai VAPET6000

1,780,000,000 VND

máy thổi chai VAPET6000

Máy thổi Chai VAPET8000

2,444,000,000 VND

Nhận Khuyến Mãi
share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus